ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES

Η ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

1

__ίύω_ _ωί_ω__Έ__
Κώστας Πασχαλίδης (αρχαιολογική παρουσίαση), Νίκη Κάπαρη (αφηγήτρια-εκπαιδευτικός), Γιάννης Ψειμάδας (μουσικοσυνθέτης), Δημήτρης Πάκος (φωτογραφίες)

____ __ήω__

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: