ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ-BEHIND THE SCENES Uncategorized

“THE GOLDEN LEGEND”: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΥ

Το μύθο του χρυσόμαλλου δέρατος, συνδυασμένο με ευρήματα και χρυσά αντικείμενα που φθάνουν από τη 4η χιλιετία π.Χ. έως και την ύστερη αρχαιότητα – λατρευτικά, περίαπτα, αθύρματα, κοσμήματα κ.λπ. – έρχεται να αποδώσει στην έκθεση της χώρας του ανατέλλοντος Ηλίου, της Ιαπωνίας, στο μεγάλο μουσείο National Museum of Western Art, Tokyo, η Ελλάδα με τη συμμετοχή από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της.

The golden fleece myth, combined with finds and golden objects that span in the period from the 4th millennium B.C. into late Antiquity – items of worship, pendants, accessories, jewellery etc.– is brought into the exhibition in the country of the rising Sun, at the great National Museum of Western Art, Tokyo, by Greece with the participation of its National Archaeological Museum of Athens.20150930_122506

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: