ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS Uncategorized

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-PHOTOGRAPHY EXHIBITION AT THE MUSEUM’S CAFE

PeopleSplendidRuinsPhoto2

PeopleSplendidRuinsPhoto1

“Άνθρωποι στα υπέροχα ερείπια των Αθηνών από τον 19ο στον 20ο αι.”

“People among  the splendid ruins of Athens- from the 19th to the 20th c.”

Video by Στέλιος Τατάκης

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: