ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM Uncategorized Videos

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-RESEARCH AT THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS

Η Καλλιόπη Σαρρή (Centre for Textile Research – University of Copenhagen- PhD Marie Curie Research Fellow) μιλά για τη μελέτη των υφαντικών εργαλείων της Νεολιθικής εποχής.

Κalliope Sarri (Centre for Textile Research – University of Copenhagen- PhD Marie Curie Research Fellow) speaking about textile tools of the Neolithic period.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: