ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM Uncategorized Videos

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-RESEARCH AT THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS

Η Angela Marzia Catania, μιλά για τη διδακτορική της διατριβή στις ύστερες μινωικές σαρκοφάγους (Πανεπιστήμιο Sheffield. Επιβλέποντες: Prof. D.J.Bennet, Dr. Sue Sherratt)

Angela Marzia Catania, speaking about her PhD thesis: “Contextual study of late Minoan Larnakes” (University of Sheffield. Supervisors: Prof. D.J. Bennet, Dr. Sue Sherratt)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: