ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS Uncategorized Videos

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-THE NEW FRIENDS OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS

This slideshow requires JavaScript.

Η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υποδέχθηκε τα νέα μέλη της. The Association of the Friends of the National Archaeological Museum welcomed its new members.

Ο καθηγητής Ξενοφών Μουσάς, νέο μέλος της Εταιρείας των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μιλά για ένα κυκλαδικό τηγανόσχημο σκεύος.
Professor Xenophon Moussas, new member of the Association of the Friends of the National Archaeological Museum, speaks about a cycladic “frying” pan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: