ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM Uncategorized Videos

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – RESEARCH AT THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM – ATHENSΟ Dr. Ken Wardle (Πανεπιστήμιο του Birmingham) και η Diana Wardle (επίτιμη επιστημονική συνεργάτρια) μιλούν για τα χρυσά κύπελλα του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών.
Dr. Ken Wardle (University of Birmingham) and Diana Wardle (Honorary Research Fellow) speaking about the gold vessels of Grave Circle A, Mycenae.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: