ΑΘΕΑΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-UNSEEN MUSEUM Uncategorized

ΑΘΕΑΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-THE UNSEEN MUSEUM: SECOND PRESENTATION

This slideshow requires JavaScript.


Εξήντα φίλοι των σπάνιων στιγμών απόλαυσαν σήμερα τη δεύτερη παρουσιάση της πολυτάραχης ζωής της Αρσινόης Β΄, βασίλισσας της Θράκης, της Μακεδονίας και της Αιγύπτου!
Sixty friends of rare moments enjoyed today the second presentation of the turbulent life of Arsinoe II, Queen of Thrace, Macedonia and Egypt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: