ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM Uncategorized

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-RESEARCH AT THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS


Μελέτη κυκλαδικών ειδωλίων και αγγείων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “The technology of Early
Cycladic marble” (2016-17), που διεξάγεται σε συνεργασία με το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης. Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι επιμελητές
αρχαιοτήτων Δρ Κάτια Μαντέλη (ΕΑΜ) και Δρ Νίκος Παπαδημητρίου (ΜΚΤ).
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Κική Μπίρταχα (αρχαιολόγος), Δρ Σοφία
Σωτηροπούλου (Ίδρυμα Ορμύλια – Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης), Δρ
Elise Morero (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης), Γιάννης Παναγάκος (συντηρητής
ΕΑΜ) κ.ά. Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Institute for Aegean
Prehistory.

Study of Cycladic figurines and pottery in the National Archaeological Museum
in the context of the research project “The technology of Early
Cycladic marble “(2016-17), carried out in collaboration with the Museum
of Cycladic Art. Managers of the project are the curators
Dr. Katia Manteli (NAM) and Dr. Nikos Papadimitriou (MCA).
The following researchers are involved in the program: Kiki Birtacha (archaeologist), Dr. Sophia Sotiropoulos (Ormylia Foundation – Art Diagnosis Centre), Dr. Elise Morero (Oxford University), John Panagakos (conservator of the National Archaeological Museum) and others. The research is funded by the Institute for Aegean Prehistory.

1 comment

  1. Συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Επιτέλους τα Δημόσια Μουσείανα λειτουργήσουν με σύγχρονο τρόπο με νέες ιδέες,  πραγματικά ανοιχτά σε όλους τους επιστήμονεςκαι στην κοινωνία. Αυτά βέβαια όταν υπάρχουν και ανοιχτά μυαλά αυτών που διοικούν!!!  Στα δικά μου χρόνια, δυστυχώς, εγώ μαρτύρησα για να κάνω κάτι.Ούτε καν τουαλέτες σε αρχαιολογικό χώρο !!!!!Μπράβο και πάλι μπράβο Μαρία Μιχαλάκη Κόλλια

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: