ΠΡΟΣΕΧΩΣ-COMING SOON Uncategorized

ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ… SOMETHING NEW IS BEING PREPARED

ΠΡΟΣΕΧΩΣ…

Κάτι νέο ετοιμάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με τους σπουδαστές του Τμήματος Γραφιστικής των ΑΤΕΙ Αθήνας!

COMING SOON…

The National Archaelogical Museum is preparing something new in cooperation
with the Department of Graphic Design of the Technological Educational Institute of Athens!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: