ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – SUNDAY STROLL THROUGH THE TEMPORARY EXHIBITION OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM


«΄Ενα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας»: Εικόνες από τον 9ο Κυριακάτικο Περίπατο.
“A dream among splendid ruins…Strolling through the Athens of travelers, 17th-19th century”: Images from the 9th Sunday Stroll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: