ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ – PAINTING WITH THE TRAVELERS

Γνωριμία με την έκθεση «’Ενα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια… Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος-19ος αιώνας» και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις του πολιτιστικού τοπίου της Αθήνας. Δραστηριότητα ζωγραφικής για επισκέπτες κάθε ηλικίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Getting acquainted with the exhibition “a dream among splendid ruins… Strolling through the Athens of Travelers, 17th-19th century” and the consecutive transformation of the cultural landscape of Athens. A painting activity for museum visitors of all ages was organised today in the National Archaeological Museum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: