ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

“ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΑ” – “POLYCHROME AND GILDED”


“Πολύχρωμα και επιχρυσωμένα: ο κόσμος των αγαλμάτων αλλιώς.”
Εικόνες από τη δράση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαϊου και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού (βλ. δημοσίευση 14.5.2016).
“Polychrome and gilded: The world of the statues seen otherwise.”
Images of the action that took place on Friday 20th May and attracted the public interest (s. publication 14.5. 2016).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: