ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ-THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM CONVERSING WITH ITS NEIGHBORHOOD

“Μουσείο, μια ξεχωριστή γειτονιά της Αθήνας.”
Ενας ιστορικός περίπατος στη νεώτερη αρχιτεκτονική της γειτονιάς του Μουσείου από τον καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτη Τουρνικιώτη και Αρχαιολόγους του Μουσείου πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Museum, a unique neighborhood of Athens.
A historic walk among the modern architecture of the Museum’s neighborhood by Professor of the Faculty of Architecture of the National Technical University of Athens Panayiotis Tournikiotis and Archaeologists of the Museum took place today.

1 comment

  1. Μια Κυριακή ελληνορωμαϊκής <> , ιστορίας και τέχνης , ζήσαμε την Κυριακή 22 Μαΐου , συμμετέχοντας στην εκδήλωση <> ! Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τουρνικιώτη και τους υπεύθυνους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ! Στηρίζουμε τις ωραίες δράσεις , τις ωραίες συμπράξεις και το κέντρο , ως λάτρεις του και ως κάτοικοι !
    Βασιλεία Τσαμπή

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: