ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-THE ANTIQUITIES AS A MEANS OF INTERNATIONAL CULTURAL PROMOTION

Στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψης της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα: «Οι αρχαιότητες ως μέσο διεθνούς πολιτιστικής προβολής: Το παράδειγμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.»
Το PDF αυτής της διάλεξης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο:
https://namuseum.academia.edu/MariaLagogianniGeorgakarakos/Education,-social-and-dissemination-activities

As part of today’s visit of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs at the National Archaeological Museum a lecture was held on: “The antiquities as a means of international cultural promotion: The example of the National Archaeological Museum.” The PDF of this lecture is available on the website:
https://namuseum.academia.edu/MariaLagogianniGeorgakarakos/Education,-social-and-dissemination-activities

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: