ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ-VISIT OF THE VICE MINISTER OF THE LAO, STATE COUNCIL-CHINA

«Η προστασία των αρχαιοτήτων είναι τόσο σημαντική, όσο και η ανάπτυξη της οικονομίας μας» δήλωσε ο κύριος Yuan Shuhong, Υφυπουργός του Κρατικού Συμβουλίου Νομοθετικών Υποθέσεων της Κίνας κατά την χθεσινή συνάντηση εργασίας στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Ο Κινέζος Υφυπουργός συνοδευόταν από πενταμελή επιτροπή κυβερνητικών στελεχών.  Συζητήθηκαν θέματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

“The protection of the antiquities is as important as the development of our economy”said Mr. Yuan Shuhong, Vice Minister of China’s Legislative Affairs Office of the State Council during yesterday’s workshop in the auditorium of the Ministry of Culture and Sport. The Chinese  Vice Minister was accompanied by a five member delegation of government officials. The topic discussed was cultural heritage protection. After the completion of the meeting a tour was held in the National Archaeological Museum.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: