ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS Uncategorized

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ… (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-THE DIFFERENT VIEWS OF THE GARDEN… (PART TWO)

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ, 2016: ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Στις 3 Οκτωβρίου του 2016 συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη θεμελίωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Στη μακρόχρονη πορεία της λειτουργίας του,   το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας κατόρθωσε να προστατέψει και να προβάλλει τις σημαντικότερες αρχαιότητες από όλη την Ελλάδα προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες και αποδεικνύοντας ότι τα αρχαία έργα εκτός από  την αντικειμενική θεώρηση του παρελθόντος μπορούν να προσφέρουν αιτίες συγκίνησης στο παρόν και αφορμές πηγαίας έμπνευσης.

Αφετηρία καλλιτεχνικής δημιουργίας για την Μαρία Βλαντή, τη Βούλα Γουνελά, τη Χριστίνα Μόραλη, τη Λίλη Μπακογιάννη και την Έφη Σπηλιώτη είναι ο πηλός, το εύπλαστο υλικό που βρίσκεται σε αφθονία στη γη και μεταφέρει το μήνυμα της ανθρώπινης παρουσίας μέσα στους αιώνες, συχνά ως το μοναδικό κατάλοιπο μιας κοινωνίας. Μέσα από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το  διαχρονικό αφήγημα του πηλού εκφράζεται σε τέχνεργα που ανιστορούν τη ζωή και το θάνατο, τους μύθους, τις λατρείες, τις αντιλήψεις, τις συνήθειες και  τις ανάγκες των ανθρώπων από τις νεολιθικές κοινωνίες της 7ης χιλιετίας μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους (5ος μ.Χ. αι.).

Στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 150 χρόνια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου η έκθεση «Κεραμική Χθες-Σήμερα, 2016» με τα έργα υψηλής αισθητικής των πέντε καλλιτεχνών γίνεται το νήμα που συνδέει την αρχετυπική τέχνη με τη σύγχρονη έκφρασή της και το στίγμα που δηλώνει το βαθμό της ανταπόκρισης της κοινωνίας στα μηνύματα και τις αξίες – πανανθρώπινες, διαχρονικές και πάντα επίκαιρες – που εκπέμπει ένα ζωντανό μουσείο.

Εxhibition ‘Ceramic Art Past and Present, 2016’ in the atrium of the museum

The 3rd of October 2016 will mark the 150th anniversary of the foundation of the National Archaeological Museum. In the long course of its history the largest museum in Greece has succeeded in protecting and promoting the most important antiquities from all over the country, attracting millions of visitors and demonstrating that ancient works besides the objective view of the past can offer reasons for excitement and spur genuine inspiration.

Source for artistic creation for Maria Vlandi, Voula Gounela, Christina Morali, Lily Bakoyannis and Efi Spilioti is clay, a malleable material found in abundance on earth and a tangible message of human presence over the centuries, often as the only residue of a society. Through the collections of the National Archaeological Museum the timeless narrative of clay is expressed in artefacts that recount human life and death, myths, cults, attitudes, habits and needs over a period stretching from the Neolithic societies of the 7th millennium to the Roman Period (5th century AD).

As part of the celebration activities for the 150th anniversary of the National Archaeological Museum the exhibition ‘Ceramic Art Past and Present, 2016’ with the exquisite works of the five artists becomes the thread that connects archetypal art with modern expression and a mark indicating the extent of the response of society to the messages and values – universal, timeless and always highly relevant – emanating from an innovative, open and dynamic museum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: