ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-PAINTING WORKSHOP IN THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS

Στο πλαίσιο της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Αντλώντας έμπνευση από το μουσείο» που φιλοξενείται στο Καφέ με έργα εμπνευσμένα από τα εκθέματα αλλά και το κτίριο του Μουσείου, καλλιτέχνες της έκθεσης αποκαλύπτουν τα μυστικά της δημιουργίας σε ένα συμμετοχικό εργαστήρι ζωγραφικής στις αίθουσες των γλυπτών. 

In the framework of the group art exhibition “Drawing inspiration from the museum” which is hosted in the museum’s cafe, the exhibition artists reveal the secrets of creating in a participatory painting workshop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: