ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-PAINTING WORKSHOP IN THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-ATHENS (PART TWO)

Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Αντλώντας έμπνευση από το μουσείο» που φιλοξενείται στο Καφέ με έργα εμπνευσμένα από τα εκθέματα αλλά και το κτίριο του Μουσείου, ο εικαστικός Δημήτρης Σαρασίτης  αποκάλυψε τα μυστικά της δημιουργίας σε ένα συμμετοχικό εργαστήρι ζωγραφικής στις αίθουσες των γλυπτών. 

On Wednesday 4th January 2017, in the framework of the group art exhibition “Drawing inspiration from the museum” which is hosted in the museum’s cafe, artist Dimitris Sarasites revealed the secrets of creating in a participatory painting workshop.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: