ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS Uncategorized

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ-A WORLD OF EMOTIONS

Εικόνες από την έκθεση “Ένας Κόσμος Συναισθημάτων, Αρχαία Ελλάδα 700 π.Χ. – 200 μ.Χ. ”
που εγκαινιάσθηκε στις 8 Μαρτίου 2017 στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετείχε με 18 αρχαία έργα.
Photos from the exhibition “A World of Emotions, Ancient Greece 700 BC – 200 AD”
inaugurated on March 8, 2017 at the Onassis Cultural Center in New York.
The National Archaeological Museum participated with 18 ancient works.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: