ΠΡΟΣΕΧΩΣ-COMING SOON Uncategorized

ΠΡΟΣΕΧΩΣ: “ΜΙΚΡΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ” – COMING SOON: “MINOR ODYSSEYS”

ΜΙΚΡΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ
Εικόνες του ταξιδιού στις ελληνικές θάλασσες
από την προϊστορική αρχαιότητα στους νεώτερους χρόνους

Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων θα παρουσιασθεί προσεχώς στο μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, στο λεγόμενο Περιστύλιο της Αίθουσας της Ολομέλειας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: