ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES Uncategorized

ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-EASTER FOR CHILDREN IN THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF ATHENS

Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το ταξίδι του Οδυσσέα»
για παιδιά Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξεων Δημοτικού.
Οι μικροί φίλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ζωγράφισαν το δικό τους δελφίνι!

The young friends of the National Archaeological Museum
created their own dolphin on Good Tuesday!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: