ΑΘΕΑΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-UNSEEN MUSEUM Uncategorized Videos

ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΘΕΑΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – VIEWS FROM THE VAST WORLD OF THE UNSEEN MUSEUM

Το σύνολο των αποθηκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου καταλαμβάνει έκταση 3.500 τ.μ. Πάνω από 200.000 αρχαία αντικείμενα φυλάσσονται εκεί, οργανωμένα κατά είδος, υλικό και προέλευση, προσφέροντας στους ερευνητές όλου του κόσμου πολύτιμα στοιχεία πρωτογενούς γνώσης και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης.
The entire storeroom capacity of the National Archaeological Museum occupies 3,500 sq. m. in area. Over 200,000 ancient artefacts are kept there, arranged in accordance with their type, material and origin, providing scholars from around the world with valuable evidence of primary knowledge and archaeological documentation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: