ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ-BEHIND THE SCENES Uncategorized

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-OPEN MUSEUM

Εικόνες από τη δράση “Ευαίσθητα χρώματα: από τους ξύλινους πίνακες του Πιτσά στις λευκές ληκύθους και τα πήλινα ειδώλια” της 25ης Μαΐου 2017.
Τριάντα επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις αρχαίες τεχνικές χρωματισμού σε πηλό και ξύλο.
Ακολούθησε επίσκεψη στο εργαστήριο συντήρησης αγγείων και μικροτεχνίας, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσίασε
σημαντικές πτυχές της επιστημονικής του δραστηριότητας.
Τη δράση παρακολούθησε και η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: