Ο πολυτελής τόμος του Ερρίκου Σλήμαν για τις ανασκαφές της Τροίας, άλλες εκδόσεις και αντίγραφα αρχαιοτήτων του 19ου αι., σε μία από τις προθήκες που σχεδιάστηκαν για την πρώτη έκθεση των Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Μουσείου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s