Ειδώλιο του θεού Ερμή με ένδυση βοσκού: βραχύ χιτώνα, χλαμύδα και κωνικό πίλο. Από το ιερό του Δία στο όρος Λύκαιο της Αρκαδίας. 5ος αι. π.Χ. (ΕΑΜ Χ 13219)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s