ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES Uncategorized

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2017: ΠΝΟΕΣ ΑΝΕΜΩΝ

             Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017: Πνοές Ανέμων»

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου (10:00-12:00)
θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική περιήγηση για μαθητές Γ΄ έως Στ΄ Δημοτικού σε αντιπροσωπευτικά εκθέματα
που σχετίζονται με τον αέρα καθώς και εικαστικό εργαστήρι (αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα).

Παράλληλα θα διατίθεται δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο με το οποίο οι επισκέπτες
θα καλούνται να αναζητήσουν μέσα στο Μουσείο επιλεγμένα εκθέματα που σχετίζονται με τον αέρα.

Τηλ. επικοινωνίας 213214 4856/- 4858/- 4866/-4893

Aττική Ερυθρόμορφη Υδρία. Στον ώμο απεικονίζεται o μύθος της αρπαγής της βασιλοπούλας Ωρείθυιας από τον προσωποποιημένο βόρειο άνεμο Βορέα. Από τα Λιόσια (Αθήνα). Του «Ζωγράφου του Πανός», περ. 470 π.Χ. (© TAΠΑ/Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: