ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS Uncategorized Videos

“Αδριανός και Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο” – “Hadrian and Athens. Conversing with an Ideal World”

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ (27.11.2017)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: