ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES Uncategorized

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ!

Εικόνες από τη σημερινή δράση
Οι μικροί μας φίλοι (παιδιά 6-8 ετών) γνώρισαν τα αρχαία παιχνίδια
μέσα από μια ευχάριστη περιήγηση στις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
και μέσω της απτικής επαφής με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών.
Στο εικαστικό εργαστήριο που ακολούθησε τα παιδιά
κατασκεύασαν τη δική τους τους ΄Ιυγγα !

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-12:30, για παιδιά 9-12 ετών
Μαθαίνω για τα αρχαία παιχνίδια και συμμετέχω σε εργαστήρι κατασκευής Πεντάλιθων

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: