ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES Uncategorized

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ! (ΜΕΡΟΣ 2)

Εικόνες από τη σημερινή δράση
Οι μικροί μας φίλοι (παιδιά 9-12 ετών) γνώρισαν τα αρχαία παιχνίδια
και συμμετείχαν σε εργαστήρι κατασκευής Πεντάλιθων!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: