Ερυθρόμορφη υδρία του εργαστηρίου του ζ. του Πολυγνώτου με παράσταση της Σαπφούς που διαβάζει κάποιο ποίημα. Από τη Βάρη Αττικής. 440-430 π.X. ΕΑΜ Α1260

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s