Χάλκινο ειδώλιο που εικονίζει μια νεαρή Σπαρτιάτισσα δρομέα. Κοσμούσε κάποιο αγγείο Λακωνικού εργαστηρίου. Από το ιερό του Δία στη Δωδώνη. 550-540 π.Χ. ΕΑΜ Καρ 24.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s