ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ-BEHIND THE SCENES ΠΡΟΣΕΧΩΣ-COMING SOON

Η ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΔΩΡΟ – FULL MOON REVEALS A RARE GIFT

Τι κρυβόταν για 50 χρόνια στο θησαυροφυλάκιο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου;
Τι εξετάζει με τόση προσοχή ο καθηγητής Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής κ. Ξενοφών Μουσάς;
Τι προετοιμάζουν οι Αρχαιολόγοι και Συντηρητές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου;
Στις 15 Αυγούστου
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
φέρνει τη Σελήνη κοντά σας…

What was hidden for 50 years in the treasury of the National Archaeological Museum?
What does Professor of Astrophysics, Astronomy and Engineering Mr. Xenophon Moussas examine so carefully?
What are the Archaeologists and Conservators of the National Archaeological Museum preparing?
On August 15th,
the National Archaeological Museum
brings the Moon close to you …

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: