ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized Videos

2020: 10 νέες ψηφιακές εφαρμογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου – 10 new digital applications of the National Archaeological Museum

2020: 10 νέες ψηφιακές εφαρμογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Ήταν μια δύσκολη χρονιά.  Η πανδημία δοκίμασε τα Μουσεία όλου του κόσμου που προσπάθησαν να διατηρήσουν τη δημόσια παρουσία τους με τη βοήθεια  διαδικτυακών εφαρμογών.
Ψηφιακές εκθέσεις, περιηγήσεις 360°, μικροϊστότοποι, σύντομες ταινίες και ebooks, στάθηκαν σύμμαχοι την προσπάθεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου να κρατήσει ζωντανή την επικοινωνία του με τους φίλους και το κοινό του.
Για τους φίλους του all4nam.com παραθέτω τους σχετικούς συνδέσμους μαζί με τις θερμότερες ευχές μου για ένα καλύτερο 2021! Καλή περιήγηση!

2020: 10 new digital applications of the National Archaeological Museum

It was a difficult year. The pandemic affected Museums around the world that tried to maintain their public presence with the help of web applications.
Digital exhibitions, 360° exhibition tours, micro-sites, videos and ebooks have  been the National Archaeological Museum’s allies in its efforts to keep in touch with its friends and audience.
For the friends of all4nam.com I provide a list of the relevant links along with my warmest wishes for a better 2021!
Happy browsing!

1.

«Οι Μεγάλες Νίκες. Στα Όρια του Μύθου και της Ιστορίας» – Ψηφιακή περιήγηση
“Glorious Victories. Between Myth and History” – Digital Exhibition

2.

Δι’αυτά πολεμήσαμεν…Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση
These are what we fought for… Antiquities and the Greek War of Independence

3.


Αδριανός και Αθήνα
HADRIAN AND ATHENS. Conversing with an ideal world.
ADRIANO E ATENE. Dialogo con un mondo ideale

 

4.Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η ελευθερία του ατόμου ως πολιτική αξία

Athenian Democracy. The freedom of the individual as a political value
LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE. La liberté de l’individu comme valeur politique

5.

Αθηναϊκή Δημοκρατία – Video
Athenian Democracy-Video
LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE-Video

 

6.

Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου
The countless aspects of Beauty

7.

Οδύσσειες
Odysseys

8.

Μνήμες 1940-1944
Memories 1940-1944

9.


Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο-Μνήμες 1940-1941 (κατεβάστε το ebook)
National Archaeological Museum-Memories 1940-1941 (download the ebook)

 

10.

Συζητώντας με την Ιστορία: 5 + 4 Θησαυροί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: