ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ-BEHIND THE SCENES Uncategorized Videos

Ανασκόπηση του 2020 – Review of 2020

Ανασκόπηση του 2020

Σε 12 φωτογραφικά στιγμιότυπα και ένα βίντεο.

Πώς περιγράφεται ένας χρόνος που δοκίμασε αντοχές και αντιστάσεις;
Η πανδημία υποχρέωσε το Μουσείο με τους ανεκτίμητους αρχαίους θησαυρούς και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη του πλανήτη (εικ. 1) να αναστείλει τη λειτουργία του δυο φορές. Και ενώ το 2019 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υποδέχτηκε 608.876 επισκέπτες, το 2020 ο θαυμαστός χώρος όπου συγκλίνουν μνήμες αιώνων αποχωρίστηκε τους φίλους του και όσα χαρίζουν ρυθμό και χρώμα στις αίθουσές του.

Διεθνείς επιστημονικές και εκθεσιακές συνεργασίες αναβλήθηκαν. Επικοινωνιακές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις ακυρώθηκαν. Οι δυο μεγάλες επετειακές εκθέσεις που σχεδιάστηκαν και διοργανώθηκαν για να τιμήσουν την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821 και τη συμπλήρωση 2500 χρόνων από τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα αποστερήθηκαν απρόσμενα τους επισκέπτες τους. O αισθητικά αναβαθμισμένος εξωτερικός κήπος του Μουσείου με 6000 νέα φυτά, εμπνευσμένα από τους μύθους της ελληνικής αρχαιότητας, έργο που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο, είχε ανάλογη τύχη.

Στο «κλειστό» Μουσείο ωστόσο, η δράση και η καθημερινή φροντίδα από τους εργαζόμενους συνεχίστηκε με την ίδια προσήλωση αλλά και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19. Και αν η Μαινάδα μοιάζει να ονειρεύεται ανενόχλητη στην έρημη αίθουσα με τις ακίνητες μαρμάρινες προτομές (εικ. 11), η δημιουργική έμπνευση δεν σταμάτησε ούτε στιγμή (εικ. 12). Κρατήσαμε συντροφιά στους φίλους μας με δύο μεγάλες νέες εκδόσεις για τις δύο επετειακές μας εκθέσεις και καταφέραμε να διατηρήσουμε ζωντανή την επικοινωνία μας μέσα από 10 νέες ψηφιακές εφαρμογές στον ιστότοπο του μουσείου.
Δικό σας για πάντα! (βλ. βίντεο)

Review of 2020

Ιn 12 photo snapshots and a video.

How to describe a year that has tested our endurance and resistance?
The pandemic forced the Museum with its ancient treasures and hundreds of thousands of visitors from all over the world (fig. 1) to suspend its operation twice. While in 2019 the National Archaeological Museum welcomed 608,876 visitors, in 2020 the wonderful place where memories of centuries converge was unexpectedly deprived of its friends and what gives rhythm and colour to its rooms.

International scientific and exhibition collaborations were postponed, educational programmes were cancelled. The two large periodical exhibitions designed and organized to commemorate the anniversary of the National Resurgence of 1821 and the completion of 2500 years from Thermopylae and Salamis were separated from their visitors. The aesthetically upgraded outdoor garden of the Museum with 6000 new plants inspired by the myths of Greek antiquity which was inaugurated in July had a similar fate.

Inside the closed Museum, however, the multifaceted activity and the daily care of the employees continued with dedication but also with the necessary protection measures. And if the marble Maenad seems to be dreaming undisturbed (fig. 11), the creative inspiration did not stop even for a moment (fig. 12). We kept company to our friends with new printed catalogues for our two anniversary exhibitions and managed to keep our communication alive through 10 new digital applications on the museum website.
Yours for ever! (see video).

Ιανουάριος – January

Θαυμασμός μπροστά στην μαρμάρινη κεφαλή της Υγείας
Admiration in front of the marble head of Hygeia (Health)Φεβρουάριος – February

Φύλακας αρχαιοτήτων στην επετειακή έκθεση
«Δι΄αυτά πολεμήσαμεν. Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση».
 Museum guard inside the anniversary  exhibition
“These are what we fought for. Antiquities and the Greek War of Independence”.


Μάρτιος – March

Με τα φώτα ασφαλείας. Αρχαιότητες σε αναμονή.
With the security lights. Antiquities on hold.Απρίλιος- April

Μοναχικός διάλογος με τον Ποσειδώνα του Αρτεμισίου.
A lonely dialogue with Poseidon of Artemision.


Μάιος – May

Άνοιξη στο κλειστό Μουσείο – Spring in the closed Museum


Ιούνιος – June

Είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη! – We are ready to open again!


Ιούλιος – July

Αρχαία Τέχνη… με όλες τις προφυλάξεις
Ancient Art … with all the precautions


Αύγουστος – August

Στο φως της Πανσελήνου – Under the light of the full moon


Σεπτέμβριος – September

Η άφιξη του Θεμιστοκλή
(από το Museo Ostiense για την επετειακή έκθεση
«Οι Μεγάλες Νίκες – Στα Όρια του Μύθου και της Ιστορίας».)
The Arrival of Themistocles
(from Museo Ostiense  for the exhibition
“Glorious Victories – Between Myth and History”.)


Οκτώβριος – October

Συλλογικότητα
«Οι Μεγάλες Νίκες – Στα Όρια του Μύθου και της Ιστορίας»
Collaboration
“Glorious Victories – Between Myth and History”


Νοέμβριος – November

Το όνειρο της Μαινάδας στο κλειστό Μουσείο.
The dream of the Maenad in the closed Museum.


Δεκέμβριος – December

Αναμετρώντας τον Κούρο του Σουνίου – Η έμπνευση δεν σταματά…
Reconsidering the Kouros of Sounion – Inspiration does not stop…


Δικό σας για πάντα!
Yours for ever!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: