ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-VISITORS Uncategorized Videos

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ-SMALL MEMORIES FROM THE LIFE OF SEMNI KAROUZOU

Η κ. Έφη Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου, Γενική Γραμματέας των Φίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών-Ιδρύματος Βούρου Ευταξία, μιλά για τη Σέμνη Καρούζου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: