ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-EVENTS ΠΡΟΣΕΧΩΣ-COMING SOON Uncategorized

THE NEW NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
THE ARCHITECTURAL DESIGN FOR THE EXPANSION OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

Τα γραφεία David Chipperfield Architects του Βερολίνου και Αλεξάνδρου Τομπάζη της Αθήνας εξελέγησαν ομόφωνα στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από τη διεθνή κριτική επιτροπή. Η πρόταση παρουσιάστηκε στην Αίθουσα του Βωμού στις 15 Φεβρουαρίου 2023 παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

David Chipperfield Architects Berlin and Alexandros Tombazis & Associates Architects were unanimously selected in the competition for the National Archaeological Museum in Athens by the International Evaluation Committee. The proposal was presented in the Hall of the Altar on the 15th February 2023 in the presence of Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: