ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMMES Uncategorized

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-EDUCATIONAL ACTIVITY AT THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

Κυνήγι θησαυρού σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Treasure hunt today at the National Archaeological Museum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: