ΠΡΟΣΕΧΩΣ-COMING SOON Uncategorized

ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ… SOMETHING NEW IS BEING PREPARED…

ΠΡΟΣΕΧΩΣ…

Κάτι νέο ετοιμάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με τους ΑΤΕΝΙΣΤΑΣ!

COMING SOON…

The National Archaeological Museum is preparing something new in cooperation
with the ATENISTAS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: