ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - OPEN MUSEUM ΠΡΟΣΕΧΩΣ-COMING SOON Uncategorized Videos

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΑΛΛΙΩΣ-POLYCHROME AND GILDED: THE WORLD OF THE STATUES SEEN OTHERWISE

«Πολύχρωμα και επιχρυσωμένα: ο κόσμος των αγαλμάτων αλλιώς»
Τα μαρμάρινα αγάλματα που θαυμάζουμε σήμερα στο Μουσείο δεν είχαν αρχικά λευκό χρώμα. Ήταν πολύχρωμα και συχνά επιχρυσωμένα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ρώτησαν τον Πραξιτέλη ποια γλυπτά του θεωρεί τα καλύτερα εκείνος απάντησε: αυτά που έχει ζωγραφίσει ο Νικίας.
Δυστυχώς ύστερα από τη μακροχρόνια παραμονή στο έδαφος τα χρώματα έχουν χαθεί ανεπανόρθωτα. Έχουν παραμείνει όμως υπολείμματα που, αν και δεν είναι όλα ορατά με γυμνό οφθαλμό, μπορούν να ανιχνευτούν με τη σύγχρονη τεχνολογία.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν μη καταστροφικές τεχνικές όπως την πολυφασματική απεικόνιση και την στοιχειακή ανάλυση με φθορισμό ακτίνων Χ είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό την αρχική πολύχρωμη εικόνα των αρχαίων αγαλμάτων.
Στις 20 Μαϊου με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων το Τμήμα Συντήρησης Φυσικών και Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας θα παρουσιάσει την εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών στο ελληνιστικό άγαλμα της μικρής Ηρακλειώτισσας από τη Δήλο.
Θα παρουσιάσουν:
Καλλιόπη Τσακρή, Συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης – επιστήμων συντήρησης, Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας.
Ιωάννης Παναγάκος, Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών.
Ραντεβού στην είσοδο του Μουσείου στις 12:00. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στις πληροφορίες μισή ώρα πριν.

“Polychrome and Gilded: the world of the statues seen otherwise”
The marble statues admired today in the museum were not white originally. They were painted in colors and often gilded. Praxiteles when asked which sculptures he preferred he characteristically answered: the ones painted by Nikias.
It is unfortunate that after a long burial the colors are irretrievably lost. Nevertheless traces of color still remain which, although not always discernible by the naked eye, they can be detected by modern technology. Thus using nondestructive techniques such as multispectral imaging and elemental analysis by X-ray fluorescence we are able to understand to a considerable degree the original polychrome appearance.
On May 20th on the occasion of the International Museum Day the Department of Conservation, Physical and Chemical Research & Archaeometry will present the application of diagnostic technology to the Hellenistic statue of the type of Small Herculaneum woman from Delos.
Speakers:
Kalliope Tsakri, Conservator of Antiquities and Works of Art – Conservation Scientist, Laboratory of Physical and Chemical Research and Archaeometry.
Ioannis Panagakos, Conservator of Antiquities and Works of Art, Sculpture Conservation Workshop.
Gathering at the entrance of the Museum at 12:00 o’ clock. Reservation required at the information desk half an hour before.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: